LUENNOT

Meille on tärkeää, että valmennuksissamme on mahdollisimman kokonaisvaltainen sisältö ratsastajan kehityksen tueksi.

Tältä sivulta löydät tämän valmennuksen luentomateriaalit – kaksi oman mielen kehittämiseen keskittyvää luentoa sekä kaksi ratsastajan oheisharjoitteluun ja fysiologiaan keskittyvää luentoa.

MINDSET LUENTO: PSYKOLOGINEN JOUSTAVUUS URHEILUSSA

Luennolla käydään läpi sitä, mitä psykologinen joustavuus on, sen eri osa-alueet sekä miksi psykologisen joustavuuden harjoittelusta on hyötyä myös urheilun kannalta. Luennolla käydään läpi myös kaksi konkreettista työkalua – valintapiste sekä maadoittuminen – joiden avulla psykologista joustavuutta voi harjoitella omassa elämässään.

MINDSET LUENTO: TAVOITTEITA TUKEVIEN TAPOJEN RAKENTAMINEN

Luennolla käydään läpi sitä, minkälaiset tavoitteet ja rutiinit ovat toimivia, miten vahvistaa sitoutumista omiin tavoitteita tukeviin rutiineihin sekä keinoja selvitä vaikeista valintatilanteista.

LUENTO: ISTUNNAN YLEISIMMÄT HAASTEET – MITEN VOIMME OHEISHARJOITTELULLA TUKEA RATSASTAJAN ISTUNNAN KEHITTYMISTÄ?

LIVE LUENTO TEAMSISSA Lauran kanssa 16.2. torstaina klo 18-19:15
Linkki jaetaan tähän + FB ryhmään klo 17:00 eli tuntia ennen luennon alkamista. Tule mukaan LIVE luentoon ja hyödynnä mahdollisuus kysyä Lauralta apua omiin haasteisiin! Luennosta jää tallenne valmennusalustalle.

Painuuko kylki kasaan?
Tuntuuko sinusta, että joudut korjaamaan “ryhtiäsi” jatkuvasti hevosen selässä?
Haluaisitko joustavamman ja pehmeämmän käden?

Istunta on ratsastajan tärkein työkalu ja pystymme vaikuttamaan oheisharjoittelulla ratsastajan istunnan kehitykseen nopeastikin. Tällä luennolla Laura käy läpi lantion, keskivartalon ja hartiarenkaan alueen anatomiaa ja sitä, miten ja miksi näitä alueita kannattaisi harjoittaa jos tavoitteena on ratsastajan istunnan ja lajitaidon kehittäminen.

LUENTO: AEROBISEN KAPASITEETIN MERKITYS RATSASTAJAN HYVINVOINNILLE & LAJITAIDON KEHITTYMISELLE

LIVE LUENTO TEAMSISSA Lauran kanssa 28.02. tiistaina klo 18-19:15
Linkki jaetaan tähän + FB ryhmään klo 17:00 eli tuntia ennen luennon alkamista. Tule mukaan LIVE luentoon ja hyödynnä mahdollisuus kysyä Lauralta apua omiin haasteisiin! Luennosta jää tallenne valmennusalustalle.

Ratsastajan kehitystä ja suoritusta omassa lajissaan tukee riittävän laaja aerobinen kapasiteetti eli kestävyyskunto hapen kanssa tehtävään liikunta- tai urheilusuoritukseen.

Ratsastuksessa tavoitellaan hevosen ja ratsastajan välistä harmoniaa, yhteistyötä mahdollisimman pienin, huomaamattomin elkein. Lisäksi lajille on tyypillistä itse ratsastussuoritteen lisäksi muu tallilla tapahtuva aktiivinen toiminta (hevosen hoito, varusteiden hoito ym) sekä erilaiset valmennus- ja kilpailumatkat. Usein ratsastajat toimivat omassa arjessaan oman jaksamisensa äärirajoilla ja erilaiset palautumishaasteet ovatkin ratsastajilla valitettavan yleisiä (univaikeudet, vireystilan vaihtelu).

Kun halutaan kehittää ratsastajan suorituskykyä, on aerobinen kapasiteetti yksi ensimmäisistä asioista johon tulisi kiinnittää huomiota. Toisin kuin ehkä helposti ajatellaan, ratsastus itsessään ei riitä kehittämään ratsastajan kuntoa.

Kehittämällä ratsastajan peruskuntoa saavutetaan paljon merkittäviä hyötyjä ratsastajan omaa lajia ajatellen:

  • Lisääntynyt palautumiskapasiteetti arjen ja harjoittelun aiheuttamasta kuormasta – iltaisin ei ole aivan niin väsynyt, jaksamista riittää muuhunkin kuin “arjesta selviytymiseen”
  • Tehostunut aineenvaihdunta – positiiviset muutokset omassa kehossa, tukkoisen ja jäykän olon väheneminen
  • Parantunut unenlaatu – tämä aikaansaa positiivisen kierteen joka edistää kaikkea jaksamista ja palautumista

Lajispesifit hyödyt:

  • Parantunut apujen käyttö ja tarkkuus – hienomotoriset toiminnot kärsivät ensimmäisenä kun “kunto loppuu” kesken, lisääntynyt aerobinen kapasiteetti näkyy tarkempina, oikea-aikaisempina apuina hevoselle
  • Nopeammat reaktiot – puutteellinen aerobinen kunto tekee sinusta hitaan ja esimerkiksi nostaa riskiä pudota äkillisessä tilanteessa
  • Parantunut keskittymiskyky – jos olo on jo valmiiksi väsynyt hevosen selkään noustessa tai oma kunto loppuu kesken, on vaikea ylläpitää optimaalista keskittymistä
  • Parempi jaksaminen pitkillä valmennus- ja kilpailumatkoilla 

Tällä luennolla EQUESTRAIN perustaja Laura käy läpi sitä miksi aerobinen kunto on niin tärkeää ratsastajalle ja miten se on huomioitu tämän valmennuksen treeneissä.